بایگانی‌ها: پروژه ها

شفاف سازی پلاک خودرو

شفاف سازی پلاک خودرو اولین و تنها مرجع کار...

شفاف سازی شماره پلاک تار

شفاف سازی شماره پلاک تار خواندن شماره پلا...

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو برای ...

تست بیومتریک انسانی

تست بیومتریک شناسایی جرم و مجرمین در تصاوی...

شناسایی اشخاص در تصاویر

تست بیومتریک شناسایی جرم و مجرمین در تصاو...

تشخیص چهره و شناسایی متهم

 تشخیص چهره و شناسایی متهم تست بیومتریک ا...

نرم افزار زوم پلاک ماشین از فیلم

نرم افزار زوم پلاک ماشین از فیلم شفاف ساز...

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته افزایش ...

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم

زوم پلاک ماشین از روی فیلم افزایش کیفیت فی...

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی ع...

شماره پلاک خودرو

شماره پلاک خودرو شفاف سازی فیلم دوربین مدا...

رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک شفاف سازی فیلم دورب...

تشخیص پلاک تار از فیلم

تشخیص پلاک تار از فیلم واضح کردن فیلم تار ...

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار واضح کردن فی...

تشخیص شماره پلاک

تشخیص شماره پلاک شفاف سازی پلاک رفع‌ ت...

رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری متن و نوشته تشخیص شماره پلاک تار...

برنامه افزایش کیفیت فیلم مداربسته

برنامه افزایش کیفیت فیلم مداربسته رفع تار...

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت تجزیه و تحلی...

جرائم سایبری, موبایل ios ، Android

جرائم سایبری, موبایل ios ، Android سو...

جرائم مرتبط با تلفن همراه

جرائم مرتبط با تلفن همراه استخراج...

آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی

بازیابی فیلم دوربین مداربسته

بازیابی فیلم دوربین مداربسته ریکاوری تص...

اسکن لیزری محدوده جرم

اسکن لیزری محدوده وقوع جرم با دستگاه آشکا...

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک ماشین رفع تاری پلاک اولین و...

شفاف‌ سازی پلاک ماشین

شفاف‌ سازی پلاک ماشین رفع تاری پلاک اولی...

جرائم سایبری

کارشناس جرائم سایبری اصالت تجهیزات و ادله...

بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی

بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی برر...

بازیابی اطلاعات کامپیوتر

بازیابی اطلاعات تلفن همراه

بازیابی اطلاعات تلفن همراهاستخراج...

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت کارش...

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.