واضح کردن شماره پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک، غالبأ، ضریب دستیابی به

حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

شفاف سازی فیلم مداربسته

پردازش حرفه ای تصاویر

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو
شناسایی مجرمین و مطابقت مظنونین
شفاف، شفاف، شفاف، شفاف، پلاک، پلاک، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری،
پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین، دوربین
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
رفع تاری پلاک
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور
تشخیص شماره پلاک تار
شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته
بهبود وضوح تصاویر دوربین مداربسته
تصویر مداربسته = واضح سازی پلاک ماشین
واضح کردن پلاک خودرو
رفع‌تاری ,سایت جرائم خاص, رفع‌تاری
تشخیص شماره پلاک تار , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , , شفاف‌‌سازی

شفاف سازی شماره پلاک

واضح کردن عکس تار ، واضح کردن عکس تار ، واضح کردن عکس تار ،

واضح کردن شماره پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته