اصالت امضاء و اثر انگشت

 

آزمایشگاه الکترونیکی یررسی امضاء و اثر انگشت

آزمایشگاه الکترونیکی یررسی امضاء و اثر انگشت

 

بررسی اصالت ادله الکترونیک

 

مقايسه و بررسی خطوط و امضاءات فارسی و امهار

 

تقدم و تأخر نوشتجات

 

پاك شدگی های فيزيكی و شيميایی

 

بررسی انواع جوهرها و كاغذ

تعيين قدمت و سن تقريبی اسناد

 

بررسی و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجامانده در صحنه های جرم

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]