شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم دوربین مداربسته 

رفع تاری پلاک

رفع تاری تصاویر صحنه جرم

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک

پردازش تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین) در کشور

,pelak-pardazesh ر فع‌ تاری‌, رفع‌تاری‌, ر پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, ,پلاک‌تار, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری , رفع تاری , رفع تاری , رفع تاری ,pelak-pardazesh برنامه رفع تاری پلاک

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به

شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، ضریب دستیابی

به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی

با نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین و شفاف سازی فیلم

واضح کردن شماره پلاک خودرو ، افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته  تشخیص پلاک

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید

خواندن شماره پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

خواندن پلاک یک ماشین از فیلم

برنامه رفع تاری پلاک

شفاف سازی پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته در شب و روز 

بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر