تماس با کارشناس جرائم خاص

تماس با کارشناس جرائم خاص

تشخیص شماره پلاک تار      افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تشخیص شماره پلاک تار
رفع تاری و تشخیص پلاک
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تماس با کارشناس جرائم خاص
افزایش کیفیت تصاویر جهت شناسایی چهره و تشخیص شماره پلاک خودرو
شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم
بازیابی و استخراج اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال : تلفن همراه ، فلش ، دستگاه های مدار بسته و …
بررسی اصالت ادله الکترونیک ( داده های ارتباطاتی ، متن ، صدا و تصاویر )
بررسی صحت عملکرد دستگاه های الکترونیکی ( رایانه ، تلفن ، دستگاه های ضبط صدا و تصویر)
تشخیص شماره پلاک تار
رفع تاری پلاک
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.