سامانه رفع تاری شماره پلاک ( تماس با کارشناس)

سامانه رفع تاری شماره پلاک ( تماس با کارشناس)

تماس با کارشناس جرائم خاص

تشخیص شماره پلاک تار      افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تشخیص شماره پلاک تار
رفع تاری و تشخیص پلاک
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تماس با کارشناس جرائم خاص
افزایش کیفیت تصاویر جهت شناسایی چهره و تشخیص شماره پلاک خودرو
تشخیص چهره و شناسایی مجرمین از فیلم
مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم
بازیابی و استخراج اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال : تلفن همراه ، فلش ، دستگاه های مدار بسته و …
بررسی اصالت ادله الکترونیک ( داده های ارتباطاتی ، متن ، صدا و تصاویر )
بررسی صحت عملکرد دستگاه های الکترونیکی ( رایانه ، تلفن ، دستگاه های ضبط صدا و تصویر)
تشخیص شماره پلاک تار
رفع تاری پلاک
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.