آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی
شنود یاب ، دوربین یاب ، ردیاب
اسکن لیزری موقعیت مورد نظر با دستگاه آشکار ساز
تجهیزات به کار رفته مخفی و جاسوسی
دستگاه های استراق سمع تلفن
انواع میکروفون و دوربین
سیمکارتی/ وایرلس
با سیم و بی سیم
ردیاب
آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی
شنود یاب ، دوربین یاب ، ردیاب

احضار کارشناس ادله الکترونیک در ساعات اولیه وقوع جرم ، جهت بررسی صحنه و دستیابی تخصصی به ادله جرم ، غالبا در کشف و کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده و تصمیم گیری مقام محترم قضائی تاثیر چشمگیر و بسزائی دارد