خواندن پلاک ماشین از روی فیلم   در شب

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی در مراجع مختلف

قضائی و انتظامی کشور

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم  در شب

رفع تاری و تشخیص پلاک

شفاف سازی و رفع تاری پلاک

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک