خواندن پلاک ماشین از روی فیلم در شب

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

بالغ بر یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

پلاک تار و تشخیص شماره

شفاف سازی و رفع تاری پلاک

دانلود برنامه از کافه بازار

ثبت درخواست پردازش تصاویر