زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته 

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته در شب

pelak-3 pelak-3 , رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری , رفع‌تاری, رفع‌تاری

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان

امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی

به شواهد و ادله جرم،

  1. ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک، غالبأ،

ضریب دستیابی به

حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

رفع تاری فیلم مداربسته , شفاف سازی

واضح کردن پلاک

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو اندروید

اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
رفع تاری پلاک خودرو
رفع‌تاری ,سایت جرائم خاص, رفع‌تاری
شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی