برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

منڟور از تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم ، شفاف سازی پلاک ماشین ، بررسی و استخراج داده های

الکترونیک در صحنه جرم، دستیابی مطلوب به ادله ، بررسی و

افزایش کیفیت فیلم، جهت کشف مسائل امنیتی و کیفری و نهایتا تکمیل تحقیقات میباشد

به کارگیری تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل فیلم دوربین مداربسته

( رفع تاری پلاک ) فراهم آوردن ابزاری تخصصی، کاربردی،

دقیق و مطمئن برای بررسی فنی داده های الکترونیک و

تصاویر دیجیتالی و انجام فرآیند کارشناسی

در پرونده های کیفری است

برنامه شفاف سازی فیلم در اندروید – شفاف سازی پلاک ماشین

با استخراج تخصصی، افزایش کیفیت و شفاف سازی تصاویر

دوربینهای مداربسته، می توان دلائل قابل استنادی را

برای ارائه در محاکم بدست آورد

, شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , ، shafafsazi-3، شفاف، شفاف، شفاف، شفاف،

بالغ بر %۹۰ از پرونده های ورودی به این مرجع، جزو پرونده هایی بوده اند که

بدلیل عدم دستیابی به ادله قضائی،

به این کارشناسی ارجاع گردیده که ؛

و ما با پشتوانه به تجارب درخشان گذشته و بهره برداری از

تکنولوژی رفع تاری و تشخیص پلاک، از تصاویر دوربیهای مداربسته، که در

تجهیزات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته موفق به حل و تکمیل آنان گردیده ایم

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛
امکان پخش داده های صوتی و تصویری
( پشتیبانی از تمامی پسوندهای ذخیره شده )
آنالیز فرمت پخش آن ها
واضح ساختن محتوای تصاویر،

بررسی اصالت داده های صوتی و تصویری

اندازه گیری (خطوط و فواصل) از تصاویر صحنه جرم
تولید گزارش علمی از فرآیند اقدامات کارشناسی
جهت ارائه به محاکم قضائی را میسر می سازد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو , اندروید

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب

رفع تاری پلاک ماشین

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین

رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی، رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی, شفاف‌-سازی-پلاک, نرم افزار زوم پلاک, نرم افزار زوم پلاک,

شرایط و نحوه ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر