برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی 

در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

منظور از تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی پلاک ماشین ، بررسی و استخراج داده های

الکترونیک در صحنه جرم ، دستیابی مطلوب به ادله ، بررسی و

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم ، جهت کشف مسائل امنیتی و کیفری

و نهایتا تکمیل تحقیقات میباشد

به کارگیری تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل فیلم دوربین مداربسته

(رفع تاری پلاک) فراهم آوردن ابزاری تخصصی ، کاربردی ،

دقیق و مطمئن برای بررسی فنی داده های الکترونیک و

تصاویر دیجیتالی و انجام فرآیند کارشناسی

در پرونده های کیفری است

برنامه شفاف سازی فیلم در اندروید – شفاف سازی پلاک ماشین

با استخراج تخصصی، افزایش کیفیت و شفاف سازی تصاویر

دوربینهای مداربسته، می توان دلائل قابل استنادی را

برای ارائه در محاکم بدست آورد

, شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , ، shafafsazi-3، شفاف، شفاف، شفاف، شفاف،

بالغ بر %۹۰ از پرونده های ورودی به این مرجع، جزو پرونده هایی بوده اند که

بدلیل عدم دستیابی به ادله قضائی،

به این کارشناسی ارجاع گردیده که ؛

و ما با پشتوانه به تجارب درخشان گذشته و بهره برداری از

تکنولوژی رفع تاری و تشخیص پلاک، از تصاویر دوربینهای مداربسته

که در تجهیزات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته

موفق به حل و تکمیل آنان گردیده ایم

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛
امکان پخش داده های صوتی و تصویری
( پشتیبانی از تمامی پسوندهای ذخیره شده )
آنالیز فرمت پخش آن ها
واضح ساختن محتوای تصاویر،

بررسی اصالت داده های صوتی و تصویری

اندازه گیری (خطوط و فواصل) از تصاویر صحنه جرم
تولید گزارش علمی از فرآیند اقدامات کارشناسی
جهت ارائه به محاکم قضائی را میسر می سازد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تشخیص شماره پلاک تار و ناخوانا از فیلم مداربسته

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک جرائم خاص

شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی، رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی, شفاف‌-سازی-پلاک, نرم افزار زوم پلاک, نرم افزار زوم پلاک,

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک