نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن شماره پلاک

نرم افزار تشخیص پلاک در شب

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

با بهره برداری از تجهیزات نوین افزایش کیفیت فیلم مداربسته

و یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع مختلف

قضایی و انتظامی کشور

بهره برداری از تجهیزات نوین مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

بمنظور حل و تکمیل پرونده های جرم شناسی

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم و عکس

برنامه رفع تاری پلاک خودرو از روی عکس و فیلم

نرم افزار شفاف‌ سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک جرائم خاص

شفاف سازی و رفع تاری پلاک

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

سامانه ثبت درخواست و ارسال تصاویر رفع تاری پلاک ماشین و موتورسیکلت

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شفاف سازی تصویردوربین مداربسته
مرجع کارشناسی قضایی, مجهز به تت ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونpelaktar

پست قبلی پست بعدی

پلاک تار

درباره

کارشناس ادله الکترونیک دادگستری

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی ، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک

26943
تعداد درخواستهای به نتیجه رسیده
11129
قرار های کارشناسی به نتیجه رسیده
23632
میزان رضایت متقاضیان
افزایش وضوح تصاویر دوربین مداربسته

آخرین مطالب

جرائم مرتبط با تلفن همراه
متن کامل تشخیص پلاک
فضای مجازی ، فیشینگ
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
رفع تاری و تشخیص پلاک
بیشتر
نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید
بهترین نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید
تنظیمات
خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب
بیشتر
خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
برنامه رفع تاری پلاک خودرو
اطلاعات بیشتر
برنامه واضح کننده پلاک , رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو , خواندن پلاک موتور سیکلت
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
زوم پلاک خودرو
اطلاعات بیشتر
نرم افزار زوم پلاک حودرو از فیلم دوربین مداربسته
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته
اطلاعات بیشتر
تشخیص پلاک از فیلم , شفاف‌ سازی پلاک , خودرو
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
برنامه شفاف سازی فیلم
اطلاعات بیشتر
جرائم خاص
رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
تشخیص چهره و شناسائی مجرمین
اطلاعات بیشتر
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تست بیومتریک انسانی جهت مطابقت مظنونین با تصاویر صحنه جرم
تنظیمات
نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس
متن کامل تشخیص پلاک
تشخیص پلاک خودرو از روی عکس
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
رفع تاری و تشخیص پلاک
بیشتر
نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید
بهترین نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید
تنظیمات
خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته درشب
بیشتر
خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
تشخیص شماره پلاک
اطلاعات بیشتر
نرم افزار تشخیص شماره پلاک
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
نرم افزار زوم پلاک خودرو
اطلاعات بیشتر
نرم افزار زوم پلاک حودرو از فیلم دوربین مداربسته
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
برنامه اندرویدی شفاف سازی پلاک
اطلاعات بیشتر
بهترین برنامه شفاف سازی پلاک ماشین برای اندروید
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
برنامه رفع تاری پلاک خودرو برای اندروید
اطلاعات بیشتر
جرائم خاص
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
تشخیص چهره و شناسائی مجرمین
اطلاعات بیشتر
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تست بیومتریک انسانی جهت مطابقت مظنونین با تصاویر صحنه جرم
تنظیمات
پست قبلی پست بعدی
جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.