شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم

رفع تاری پلاک خودرو

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین از فیلم

دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک و رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت فیلم مداربسته , رفع تاری فیلم و عکس

برنامه شفاف سازی

تشخیص شماره پلاک خوورو رفع تاری فیلم و عکس

شفاف‌ سازی پلاک خودرو در فیلم

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات

مورد استفاده قرارگرفته،

امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو تا حد مطلوبی افزایش

پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

صحنه جرم الکترونیکی

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات
ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک خودرو

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته نرم افزار بهبود

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

، شفاف سازی پلاک خودرو ، شفاف سازی پلاک خودرو ، شفاف سازی پلاک خودرو ، شفاف سازی پلاک خودرو ،، شفاف سازی پلاک خودرو ،

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر