بازیابی فیلم دوربین مداربسته

     بازیابی فیلم حذف شده دستگاه‌های مداربسته ، Dvr/Nvr

ریکاوری تصاویر حذف شده

بازیابی فیلم حذف شده دستگاه‌های مداربسته ، Dvr/Nvr

ریکاوری تصاویر حذف شده از

دستگاههای دوربین مداربسته 

و

تلفن همراه،  رم ، فلش ،

و انواع منابع ذخیره سازی الکترونیکی

بازیابی اطلاعات تلفن همراه

تشخیص چهره و شناسایی مجرمین

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک