تشخیص چهره و شناسایی متهم

تست بیومتریک انسانی

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی جهت شناسایی مجرمین از طریق مطابقت مظنونین با مجرمین ثبت شده در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر

با تصاویر صحنه جرم

#اینستاگرام جرائم خاص

#تست بیومتریک انسانی

#بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته

#بازسازی تصاویر صحنه جرم

#شناسائی مجرمین