دسته: شفاف سازی تصاویر صحنه جرم

کارشناس جرائم خاص
2022-10-22
رفع تاری پلاک
چسبنده
2022-10-22

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
2022-10-15
واضح کردن پلاک
چسبنده
2022-10-15

واضح کردن پلاک , برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
2022-10-13
رفع تاری پلاک ماشین
چسبنده
2022-10-13

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
2022-10-11
تشخیص پلاک تار
چسبنده
2022-10-11

دانلود رایگان برنامه جرائم خاص افزایش کیفیت شفاف سازی و رفع تاری تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته...

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.