شرایط ارائه خدمات

کارشناس ادله الکترونیک

برنامه رفع تاری پلاک خودرو, برنامه واضح کننده پلاک, پلاک خودرو, پلاک ماشین, تشخیص پلاک, تشخیص پلاک خودرو, تشخیص پلاک خودرو در فیلم, تشخیص پلاک ماشین, تشخیص شماره, تصاویر, تصویر, خواندن پلاک یک ماشین از فیلم دوربین مداربسته, خواندن‌شماره, دانلود, رفع تاری پلاک خودرو, رفع تاری عکس, رفع تاری و تشخیص پلاک, رفع‌تاری, شفاف سازی پلاک, شفاف سازی پلاک خودرو, شفاف سازی پلاک ماشین, شفاف‌سازی, شماره‌پلاک, عکس‌تار, فیلم‌تار, ناواضح, واضح‌سازی, واضح‌کردن پلاک , تار , رفع تاری , تشخیص , شماره , خودرو , ماشین , شفاف سازی , شفاف‌سازی , عکس , فیلم , افزایش کیفیت , برنامه , نرم افزار , نرم‌افزار , دوربین مداربسته , واضح سازی , واضح‌سازی , واضح‌کردن , تشخیص‌شماره , رفع‌تاری , پلاک‌‌تار , تصویر ,

1 : صدور قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی

2 ؛ درخواست کارشناسی از طرف یگان رسیدگی کننده به پرونده / مراجع. امنیتی / نظامی و انتظامی….

3 : درخواست شخصی (صرفا از طرف شاکی)

۱ : قرار کارشناسی

صدور قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی

الف : اجرت کارشناسی ؛

باتوجه به اقدامات تخصصی موردنیاز پرونده

محدوده انجام قرار و سایر اقدامات مورد نیاز ،

بعضاً با هماهنگی کارشناس ، توسط مقام محترم قضایی تعیین یا مبلغی بعنوان علی اللحساب اعلام و توسط متقاضی کارشناسی واریز میگردد

ب ؛ زمان ارائه گزارش ۱۰ روز و قابل تمدید میباشد

ج؛ صرفا به قرار های قضایی پاسخ مکتوب و مستند ارائه میگردد

 

۲؛ درخواستهای شخصی؛

الف : اعلام درخواست از طریق لینک زیر ( ارسال نام و نام خانوادگی )

ب ؛ تکمیل مراحل پذیرش ( شرایط مندرج در پیامکهای ۳ ،۲ ،۱ )

ج ؛ ارسال دا ه ها به روش اعلام شده در پیام ۲

د ؛ اجرت تلاش جهت پردازش احتمالی توسط تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک ، مبلغ ۳۰۵ هزارتومان میباشد

درخواست در ردیف سفارشات تکمیل شده قرار گرفته و نتیجه ظرف مدت زمان حدود ۱۰ روز کاری مشخص و نتیجه اقدامات اعلام میگردد

ضمنا با توجه به قوانین حاکمیتی ،

درصورتیکه حین بررسی تصاویر ،

مشخص شود که درخواست فوق ، نیاز به اخذ قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی دارد ،

اقدامات متوقف و مراتب به متقاضی جهت اخذ و ارائه قرار کارشناسی اعلام و مبلغ دریافتی اولیه نیز به نفع واریز کننده محاسبه و از کل هزینه نعیین شده کسر میگردد

 

توجه امکان مراجعه حضوری صرفا منوط به داشتن قرار کارشناسی و اعلام قبلی به کارشناس از طرف شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده میباشد

 

لذا با توجه به خاص بودن خدمات مذبور و نیاز به تخصص و تجهیزات ویژه و نیز عدم رواج خدمات یادشده ،

امکان ارائه برخی از خدمات به عموم متقاضیان امکان پذیر بوده و برخی دیگر ازاماً نیاز به صدور کتبی قرارکارشناسی از سوی مقامات محترم مربوطه دارد

 

توضیحات تکمیلی ؛

۱ » اولویت ارائه خدمات با دستورات محترم قضایی میباشد

۲ » ارائه نظریه و هرگونه پاسخ و گزارش مکتوب
صرفا منوط به دریافت ، قرارهای ارجاع شده به این مرجع میباشد

پاسخگویی صرفا

برابر ضوابط قضائی و شرایط اعلام شده می‌باشد ،

از پاسخگویی به افراد غیر مرتبط با پرونده اکیداً خودداری میشود

لینک ثبت درخواست شخصی

دانلود مستقیم برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک از کافه بازار

دلیل الکترونیک در ادله اثبات دعوی

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

امکان حذف پیامک پس از ارسال ممکن شد