شفاف سازی پلاک ماشین

تشخیص شماره پلاک تار و ناخوانا

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی فیلم صحنه جرم

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی

مطابقت یا عدم مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

ابزاری کاربردی ، مطمئن و دقیق برای رفع تاری پلاک خودرو

و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و قضائی

رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری,

شفاف سازی پلاک ماشین

vazehsazi , پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار,

هدف از بررسی صحنه جرم،

کشف مسائل امنیتی جرم شناسی و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

استفاده از تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

جهت افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

و فراهم آوردن ابزاری کاربردی،

مطمئن و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکی و تصاویر دیجیتالی و تکمیل پرونده های کیفری است

شفاف سازی پلاک تار و ناخوانا

عکس تار فیلم تار vazehsazi

اولین و تنها مرکز کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک و افزایش وضوح تصاویر صحنه جرم در کشور

بررسی اصالت / تحریف و بازیابی

استخراج اطلاعات موجود و حذف شده از تمامی منابع ذخیره سازی

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

سامانه رفع تاری شماره پلاک

شفاف سازی پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته 

 نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین

 دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

ضوابط و شرایط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر