ضوابط و شرایط ارائه خدمات

بررسی تخصصی تصاویر پیرامون درخواستهای شخصی


1 : شرایط ثبت درخواست

1> تکمیل مراحل پذیرش از جمله فرم درخواست

2> ارسال داده ها به روش اعلام شده

3> تراکنش موفق انتقال وجه

4> دریافت کد رهگیری

2 : ضوابط ارائه خدمات

1 » اولویت ارائه خدمات با دستورات مراجع محترم قضایی میباشد

2 » ارائه نظریه و هرگونه پاسخ و گزارش مکتوب، صرفا منوط به دریافت ، قرارهای قضایی ، اداری ، نظامی و انتظامی ارجاع شده به این مرجع میباشد

3 » با توجه به ویڗگی خدمات مذبور و لزوم بهره مندی از تخصص و تجهیزات ویژه، صرفا امکان ارائه برخی از خدمات به درخواستهای شخصی امکان پذیر بوده و برخی دیگر

الزاماً نیاز به صدور قرار کارشناسی از طرف مراجع محترم قضائی مربوطه دارند،

لذا در صورتیکه حین بررسی تصاویر ، مشخص شود که درخواست فوق، نیاز به اخذ قرار کارشناسی از طرف مقام محترم قضایی دارد،

اقدامات متوقف و مراتب جهت اخذ و ارائه قرار کارشناسی، به متقاضی اعلام میگردد ( ضمنا مبلغ دریافتی اولیه نیز به نفع واریز کننده محاسبه و از هزینه کارشناسی کسر میگردد )

4 » نتیجه ظرف مدت زمان حدود ۱۰ روز کاری مشخص میگردد

5 » پاسخگویی برابر ضوابط قضائی و شرایط اعلام شده می‌باشد ،

6 » پیگیری سفارشات : صرفا از طریق سامانه و درج کد رهگیری اقدام شود

7 » در صورت بروز اختلالات احتمالی در سامانه رهگیری سفارشات : با شماره تلفن ثبت شده در مراحل تکمیل درخواست و از طریق پیامرسان واتساپ، اقدام نمایید

8 » با توجه به ترافیک بالای تماسها و درخواستهای ورودی ، هرگونه تماس / پیام و یا ارسال داده مکرر و بیهوده، هرزنامه شناخته شده و ارتباط خط مذبور با ما مسدود میگردد

9 » مراجعه حضوری صرفا منوط به داشتن قرار کارشناسی و اعلام قبلی به کارشناس از طرف شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده میباشد

10 » مبلغ پرداختی صرفا بابت هزینه های مصرف داده های ارتباطاتی با متقاضی و بارگذاری / استخراج / پردازش مقدماتی و نهایتا اجرت بررسی تخصصی موضوع حسب درخواست متقاضیان بوده و تحت هیچ شرایطی قابل عودت نمیباشد

 

ارسال تصاویر و تکمیل فرم خواست شخصی، جهت ارائه خدمات تخصصی بررسی تصاویر

پس از مطالعه شرایط و ضوابط ارائه خدمات، درصورت توافق با قوانین و شرایط درج شده در این صفحه

جهت تکمیل فرم و ارسال ایمن تصاویر ثبت درخواست و ارسال تصاویر

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.