برچسب: کارشناس ادله الکترونیک دادگستری

کارشناس جرائم خاص
12/17/2022
زوم پلاک خودرو
چسبنده
12/17/2022

زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته شفاف...

کارشناس جرائم خاص
12/17/2022
زوم پلاک خودرو
12/17/2022

زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته شفاف...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.