تشخیص شماره پلاک خودرو

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

pelak افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی شماره پلاک ، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

شفاف سازی پلاک خودرو       برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

ما با فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک

می توان شواهد قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد

بهره برداری از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده

قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری

جهت حل پرونده های قضائی به وجود آورده

و غالبا بدون ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

pelak شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

جرم شناسی الکترونیک

تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

تشخیص شماره پلاک خودرو

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تارشدگی شماره پلاک

شفاف سازی پلاک خودرو

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس و فیلم

واضح سازی و تشخیص پلاک خودرو

شفاف‌ سازی و رفع تاری پلاک

تشخیص شماره پلاک خودرو

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب و روز

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر