شفاف‌ سازی پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته 

رفع تاری پلاک

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

 بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی کشور

منظور از تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم ، شفاف‌ سازی پلاک ماشین ، بررسی و استخراج داده های

الکترونیک در صحنه جرم، دستیابی مطلوب به ادله ، بررسی و

افزایش کیفیت فیلم، جهت کشف مسائل امنیتی و کیفری و نهایتا تکمیل تحقیقات میباشد

بکارگیری تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل فیلم دوربین مداربسته

( رفع تاری پلاک ) فراهم آوردن ابزاری تخصصی، کاربردی،

دقیق و مطمئن برای بررسی فنی داده های الکترونیک و

تصاویر دیجیتالی و انجام فرآیند کارشناسی

در پرونده های کیفری است

برنامه شفاف سازی فیلم در اندروید – شفاف سازی پلاک ماشین

با استخراج تخصصی، افزایش کیفیت و شفاف سازی تصاویر

دوربینهای مداربسته، می توان دلائل قابل استنادی را

برای ارائه در محاکم بدست آورد

, شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , ، shafafsazi-3، شفاف، شفاف، شفاف، شفاف،

بالغ بر %۹۰ از پرونده های ورودی به این مرجع، جزو پرونده هایی بوده اند که بدلیل عدم دستیابی به ادله قضائی،

به این کارشناسی ارجاع گردیده که ؛

و ما با پشتوانه به تجارب درخشان گذشته و بهره برداری از تکنولوژی رفع تاری تصاویر دوربین های مداربسته،

که در تجهیزات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته

موفق به حل و تکمیل آنان گردیده ایم

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛
امکان پخش داده های صوتی و تصویری
( پشتیبانی از تمامی پسوندهای ذخیره شده )
آنالیز فرمت پخش آن ها
واضح ساختن محتوای تصاویر،

بررسی اصالت داده های صوتی و تصویری

اندازه گیری (خطوط و فواصل) از تصاویر صحنه جرم
تولید گزارش علمی از فرآیند اقدامات کارشناسی
جهت ارائه به محاکم قضائی را میسر می سازد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف‌ سازی پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته در شب و روز 

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته در شب و روز

برنامه شفاف فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو , اندروید

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری پلاک

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک

رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی، رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر