برنامه رفع تاری پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی شماره پلاک ، تشخیص پلاک خودرو

برنامه رفع تاری پلاک تار

شفاف سازی عکس در اندروید, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار,پلاک‌تار, پلاک‌تار

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک می توان

شواهد قابل استنادی را برای ارائه در محافل و دادگاه ها بدست آورد

با تکنولوژی پیشرفته ای که مورد استفاده قرار گرفته، امکانات فراتر و

تخصصی تری جهت حل پرونده های قضائی وجود دارد که غالبا بدون

ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم ؛

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

تشخیص پلاک ماشین

شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

خواندن شماره پلاک ، شفاف سازی فیلم , رفع تاری شماره پلاک

جرم شناسی الکترونیک = تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

برنامه تشخیص پلاک ماشین

خواندن شماره پلاک از عکس تار

تشخیص شماره پلاک ماشین

برنامه رفع تاری پلاک تار

تشخیص پلاک تار

برنامه شفاف فیلم دوربین مداربسته

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی شماره پلاک تار

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

برنامه رفع تاری شماره پلاک , پلاک تار , وضوح تصاویر دوربین مدار بسته , شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم , برنامه زوم فیلم بدون کاهش کیفیت فیلم دوربین مداربسته