تشخیص شماره پلاک تار

رفع تاری پلاک

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم

رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, شفاف, شفاف, شفاف, شفاف پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, سازی, شفاف, شفاف سازی, پلاک‌تار, پلاک‌تار,

اولین و تنها مرکز کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه

تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته

و رفع تاری پلاک خودرو در کشور

افزایش کیفیت فیلم و تشخیص شماره پلاک تار

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع

مختلف قضائی و انتظامی کشور

امرجع کارشناسی قضائی مجهزبه تجهیزات ویژه و تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع
داده ها و تاکید قانونگذار مبنی بر تسریع در روند تکمیل
اقدامات اولیه و برابر با آئین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله
الکترونیک و نیز تسریع در روند اقدامات بمنظور دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، با
اقدامات یادشده از جمله شفاف سازی پلاک خودرو ضریب
دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را
بصورت چشمگیری افزایش میدهد

شفاف سازی تصاویر دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک تار tshkhis

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

برنامه رفع تاری پلاک خودرو

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو اندروید برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

 پلاک تار

رفع و تشخیص پلاک

نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین

واضح سازی تصاویر و خواندن ارقام پلاک تار خودرو

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

سامانه ثبت درخواست و ارسال تصاویر رفع تاری پلاک ماشین و موتورسیکلت