روش افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک جرائم خاص

واضح سازی پلاک film شماره پلاک ماشین

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

بالغ بر پانزده سال تجربه کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور روش افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه استفاده از

بهترین روش افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده، میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

به منظور شناسایی مجرمین و تشخیص چهره، شماره‌ پلاک‌ خودرو

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته با تست‌ بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

گالری رفع تاری پلاک

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین

تشخیص شماره پلاک

تشخیص شماره  پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب 

شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم 

شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم 

واضح کردن پلاک

نرم‌افزارنرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

نرم‌افزار افزایش کیفیت تصاویر مداربسته

رفع تاری پلاک جرائم خاص و شفاف‌ سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیکی و سنتی

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تشخیص شماره پلاک

واضح سازی شماره پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

شرایط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر