تشخیص پلاک و رفع تاری

شفاف سازی پلاک

رفع‌ تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری ، رفع‌تاری، رفع‌تاری, پلاک خودرو

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

تنها مرجع ارائه خدمات کارشناسی قضائی

مجهز به تکنولوژی پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

هدف از بررسی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و

تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد

کارشناس ادله الکترونیک ،بکارگیری این سیستم در کشور،

فراهم آوردن ابزاری سریع، کاربردی و در عین حال دقیق برای

تجزیه و تحلیل دقیق داده های ویدئویی و تصاویر دیجیتالی

در حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی جرم شناسی است

از طریق برنامه تشخیص پلاک و رفع تاری و پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر ثابت و ویدئویی و سپس

بکارگیری یک گردش کاری واضح در این سیستم، می توان شواهد مسلم و قابل استنادی را برای ارائه دردادگاه بدست آورد.

پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک خودرو، پلاک تار, پلاک تار,

به لطف تکنولوژی پیشرفته ای که در این سیستم مورد استفاده

قرار گرفته می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

برنامه رفع تاری پلاک خودرو نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته شفاف سازی پلاک ماشین

رفع-تاری-2، رفع-تاری-2، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی