تشخیص پلاک تار

شفاف سازی شماره پلاک

و رفع تاری پلاک

شفاف سازی پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

ما با فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک

می توان شواهد قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد

بهره برداری از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده

قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری

جهت حل پرونده های قضائی به وجود آورده

و غالبا بدون ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

شفاف سازی شماره پلاک در ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

چطور فیلم دوربین مدار بسته را بازیابی کنیم

تشخیص پلاک تار

تشخیص پلاک تار

شفاف سازی پلاک خودرو

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

تشخیص پلاک تار

شفاف‌ سازی و رفع تاری پلاکی پلاک خودرو

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

تماس با کارشناس ادله الکترونیک ( جرائم خاص)