شفاف‌سازی و رفع تاری پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع تاری پلاک, رفع تاری و تشخیص پلاک, افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته فیلم تار, عکس تار, سایت جرائم خاص, کارشناس ادله الکترونیک

فرآیند رفع تاری پلاک خودرو و شفاف سازی شماره پلاک با انجام پردازش تخصصی تصاویر و جهت، واضح نمودن شماره ماشین،

برای دستیابی به شماره های پلاک خودروی ثبت شده در تصاویر صحنه جرم میباشد

رفع تاری شماره های پلاک در فیلم مداربسته

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک، غالبأ،

ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

واضح نمودن شماره های پلاک در فیلم مداربسته

پردازش تصاویر برای رفع تاری پلاک خودرو

تست بیومتریک انسانی

افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته

شفاف سازی و رفع تاری فیلم دوربین های مداربسته، به منڟور دستیابی

به شماره های پلاک خودرو مجرمین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بررسی و تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم، شناسایی مجرمین،

مطابقت اشخاص و وسیله های موردنظر از تصاویر صحنه جرم،

واضح کردن شماره ماشین،

استخراج متن ، تصاویر و سایر اطلاعات ازحافظه های جانبی، منابع و تجهیزات ذخیره سازی،

بازیابی اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال ، تلفن همراه ، فلش ، دستگاه های مدار بسته…

رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو

شرایط ارائه خدمات

لینک مستقیم فرآیند ثبت درخواست ( ارتباط با واتساپ )