رفع تاری و تشخیص پلاک

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم ، در کشور

شفاف سازی، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

هدف از بررسی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل
تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

شفاف سازی پلاک تار

اهداف اصلی ما از بکارگیری سیستم افزایش کیفیت

تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مطمئن و در عین حال دقیق ،

جهت تشخیص پلاک خودرو

تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکی و تصاویر دیجیتالی،

پیرامون حل و تکمیل پرونده های کیفری است

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر می توان دلائل

قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد.

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر ناواضح

ما ( کارشناس ادله الکترونیک) با بهره از تجارب بالغ بر ۱۵ سال کارشناسی در سطح

 مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

و با بکارگیری تجهیزات ویژه شفاف سازی ، رفع تاری و

تشخیص شماره پلاک خودرو

میتوانیم مسائلی را در پرونده های کیفری حل کنیم،

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

رفع تاری و تشخیص پلاک

پلاک تار بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی پلاک تار

رفع تاری تصاویر ، شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی ,

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛

امکان وارد کردن تصاویر اولیه، آنالیز فرمت پخش آن ها

واضح ساختن محتوای تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

و تولید گزارش قابل ارائه در دادگاه را میسر می سازد

واضح کردن شماره پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک تار از فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک‌‌‌‌‌ ـــــــــــــــــــــــــ دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو اندروید

تشخیص شماره پلاک موتورسیکلت


برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

پردازش تصاویر صحنه جرم ،

تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

رفع تاری متن و نوشته

پلاک تار

تشخیص شماره پلاک تار

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

سامانه ثبت درخواست و ارسال تصاویر

رفع تاری تصاویر , رفع تاری تصاویر , پلاک‌خودرو، پلاک خودرو , پلاک خودرو