تشخیص شماره پلاک موتور سیکلت

رفع تاری و تشخیص پلاک ، شفاف سازی پلاک

تشخیص شماره پلاک خودرو ، عکس تار

واضح کردن پلاک خودرو ، پلاک‌ موتور , پلاک‌ موتور , پلاک‌ موتور , پلاک‌ موتور , پلاک‌ موتور , پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور ,

ابزاری کاربردی مطمئن و در عین حال دقیق

شفاف سازی فیلم صحنه سرقت برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی جهت :

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

تشخیص شماره پلاک تار

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک جرائم خاص

نرم افزار شفاف‌ سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

سامانه رفع تاری پلاک

رفع تاری پلاک و تشخیص شماره

تشخیص شماره پلاک تار

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته, رفع تاری و تشخیص پلاک , افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, شفاف برنامه شفاف سازی پلاک ماشین و موتورسیکلت , سایت جرائم خاص, کارشناس ادله الکترونیک