نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

واضح کردن فیلم تار

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم ، افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک

بهره برداری از تجهیزات افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته،

جهت شفاف سازی کیفیت تصاویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک ماشین

بالغ بر یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع رفع تاری متن و نوشتهضایی و انتظامی کشور

تجهیزات ویژه مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

پیرامون، حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از فیلم دوربین مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک، رفع تاری پلاک

نرم افزار اندرویدی رفع تاری پلاک

برنامه تشخیص پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته

تشخیص شماره پلاک خودرو

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

برنامه شفاف فیلم دوربین مداربسته

پلاک خودرو و خواندن شماره

واضح کردن شماره پلاک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

دانلود برنامه شفاف سازی و رفع تاری پلاک

رفع‌تاری ، رفع‌تاری ، رفع‌تاری, رفع‌تاری ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، دوربین‌مدار‌بسته ، دوربین‌مدار‌بسته نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

واضح کردن فیلم تار

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر