افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
Pelaktar.ir - سامانه رفع تاری پلاک جرائم خاص

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم دوربین مداربسته رفع تاری پلاک جرائم خاص تشخیص پلاک تار و ناخوانا رفع تاری پلاک جرائم خاص

شناسه محصول: S001

برند محصول: رفع تاری پلاک جرائم خاص

واحد پول محصول: IRAN

قیمت کالا: 3/500/000R

قیمت معتبر تا: 2022-01-25

موجودی انبار: InStock

امتیازدهی ویرایشگر:
5

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فیلم تار ، عکس تار

واضح سازی پلاک afzayesh شماره پلاک ماشین

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

تجربه درخشان، ده سال کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده، میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

به منظور تشخیص شماره‌ پلاک‌خودرو و تکمیل قرارهای کارشناسی

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته ازطریق اجرای تست‌بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک شفاف سازی شماره پلاک تار

یررسی صحنه جرم الکترونیکیجرم

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک واضح‌سازی فیلم دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس

زوم پلاک ماشین از روی فیلمزوم پلاک ماشین از روی فیلمین

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک مداربسته

پردازش تصاویر صحنه جرم پلاک‌خودرو و شفاف‌سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تشخیص شماره پلاک

واضح سازی شماره پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر