افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فیلم تار ، عکس تار

واضح سازی پلاک afzayesh شماره پلاک ماشین

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

تجربه درخشان، ده سال کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده، میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته

تست‌ بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک

رفع‌ تاری پلاک‌ خودرو

یررسی صحنه جرم الکترونیک

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی

نرم افزار شفاف‌ سازی پلاک ماشین

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس

زوم پلاک ماشین از روی فیلم 

زوم پلاک ماشین از روی فیلم

پردازش تصاویر صحنه جرم

واضح کردن پلاک

آزمایشگاه ادله الکترونیک

 دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک