قانون تجارت الکترونیک،
با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیک به عنوان قالب جدید دلیل، به نظام ادله اثبات دعوا وارد شد.

قانون تجارت الکترونیک تعریفی وسیع و پویا از «داده‌پیام» ارائه کرده است
بنابراین، نه تنها ابزارهای الکترونیک، بلکه تمامی ابزارهای موجود می‌توانند منشاء ایجاد دلیل الکترونیک باشند،
از جمله تلگرام، تلکس، ابزارهای دیجیتالی، مغناطیسی، نوری، الکترومغناطیسی و سایر ابزارهای ناشی از فناوری که در آینده به وجود خواهند آمد.

بدین ترتیب، اکنون در نظام حقوقی ایران،

گزارش تراکنش سیستم الکترونیکی،حافظه رایانه و داده های

صوتی و تصویری دیجیتال ، نوعی دلیل الکترونیک هستند.

این دلایل را می‌توان در ابزارهایی مانند تلفن همراه و ثابت،

دوربین‌ها یا ضبط‌ کننده‌های دیجیتال، رایانه‌های شخصی،

فکس ها و مانند آنها کشف و استفاده کرد.

با تصویب قانون تجارت الکترونیک،

دلایل الکترونیک به عنوان نوع جدید دلایل

در کنار دلایل سنتی، در نظام ادله اثبات دعوا

معتبر شمرده و دارای ارزش اثباتی شدند.

ادامه … ارزش و اعتبار دلیل الکترونیک مطمئن

سایت جرائم خاص

رضا نهاوندی

کارشناس ادله دیجیتال

قانون جرائم رایانه‌ای