تست بیومتریک انسانی

تشخیص چهره و شناسایی مجرمین

رضا نهاوندی، کارشناس جرائم دادگستری

اولین وتنهامرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

مرکز کارسناسی تست بیومتریک انسانی جهت مطابقت مظنونین با تصاویر ثبت شده از مجرمین

در زمان وقوع جرم

با توجه به لزوم همگام سازی سیستمها و روشهای تکمیل فرآیند

کارشناسی قضایی ، با سایر کشورها و تاکید قانونگذار

بر احترام به حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه

اظهار نظر اشتباه و غیر علمی به مقام محترم قضایی
و ضرورت بکارگیری تجهیزات ویژه در جرائم نوین

جهت کارشناسی جرائم خاص و حضور در صحنه های جرم متعدد

از سال ۱۳۹۸ ضمن طی نمودن دوره های آموزشی و کسب مهارت جرم‌شناسی ادله الکترونیک ،

برای اولین بار در ایران اقدام به تهیه و راه اندازی تجهیزات ویژه

پردازش تصاویر صجنه جرم، تشخیص چهره، شناسایی مجرمین

تنها مرجع ارائه کارشناسی قضایی در امور ادله دیجیتال میباشد

مطابقت بیومتریکی اجسام و مظنونین با تصاویر صحنه جرم

 شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

شناسایی اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

اینستاگرام جرائم خاص

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

بهترین نرم افزار برای بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پزشکی قانونی تلفن همراه

رفع تاری پلاک تار

تشخیص پلاک تار

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

قانون جرائم رایانه ای

قانون پذیرش فایل صوتی و تصویری بعنوان ادله در محاکم قضائی

قوانین کشوری پیرامون ارجاع امر به کارشناسان

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

ثبت درخواست و ارسال تصاویر