نکات ضروری

توجه؛  ۱، قبل از شروع به تکمیل فرم و ثبت درخواست، نام فیلم راکوتاه نمایید (بدون دستکاری پسوند، شش عدد باشد)

۲، کلید بارگذاری تصاویر ، پرداخت وجه ، ثبت و ارسال فرم پس ازتکمیل تمامی گزینه ها فعال میگردد

کدام درخواست ها در ردیف بررسی قرار میگیرند؟

امکان ثبت درخواست برای هر خط تلفن همراه، صرفا یکمرتبه در یک ماه میباشد
پذیرش ضوابط و شرایط ارائه خدمات

تکمیل فرآیند ثبت فرم

پرداخت وجه و دریافت کد رهگیری

لذا یادآور میشود در صورت تمایل به تکمیل فرآیند و دستیابی به نتیجه مطلوب، درخواست خود را ثبت نمایید

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص، روش افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, تصاویر صحنه جرم, دانلود نرم افزار شفاف سازی فیلم اندروید ; واضح کردن پلاک ماشین ;

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.