کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

شفاف سازی فیلم , پلاک , تار , تاری , تشخیص , سایت , خواندن , شماره , ناخوانا , رفع , واضح , خواندن , ماشین , خودرو , نرم افزار , برنامه , اندروید , مداربسته , افزایش , کیفیت , دوربین , موتور , موتور سیکلت , عکس

کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور پیرامون : بررسی تحریف / اصالت
اسناد و دستگاه های دیجیتال
امروزه در جرایم دیجیتال
بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت
اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
رضا نهاوندی کارشناس ادله الکترونیک با پشتوانه
به تجربه چند دهه کارشناسی قضایی
و به کارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف
تجهیزات و اسناد دیجیتال
بصورت مستند قضایی میباشد
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل داده های ذخیره سازی شده و موقت و…

دیدگاهتان را بنویسید

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.