تتماس با ما / پیگیری درخواست رفع تاری پلاک

تماس با کارشناس رفع تاری پلاک

تشخیص شماره پلاک تار

تماس با کارشناس جرائم خاص
افزایش کیفیت تصاویر جهت شناسایی و استخراج اعداد پلاک خودرو
شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم
استخراج متن تصاویر و هر گونه اطلاعات از حافظه های جانبی و دیجیتالی از جمله تلفن همراه و غیره
بازیابی اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال تلفن همراه فلش دستگاه های مدار بسته سیدی و …
بررسی صحت عملکرد حافظه های دیجیتالی و اسناد تصویری توسط آزمایشگاه الکترونیکی

09981401601

تهران – ایران

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.